Behandling av recidiv av cancer försenades på grund av ej uppmärksammat labsvar, SU 535-274/15

Patient som tidigare opererats för äggstockscancer. Erhöll postoperativt cytostatikabehandling och vid kontroll ett år senare inga recidiv. I samband med kontrollbesök efter ytterligare ett år togs ett cancerprov (CA125) som visade sig vara förhöjt. Detta värde uppmärksammades inte av verksamheten och först vid nästa återbesök en månad senare såg man värdet och konstaterade då ett recidiv. Patienten påbörjade då cytostatikabehandling. Bedömningen från Onkologkliniken är att patientens prognos inte nämnvärt påverkades av fördröjningen på en månad.

Diarienummer SU 535-274/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-01-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m