Behandling av förträngning i tunntarm SU 535-169/13

Litet barn med genetisk sjukdom, med kräkningsbenägenhet och uppfödningssvårigheter. Utredning har visat på viss trängsel i tolvfingertarmen. Beslut om gastroskopi och eventuell mätning med ballong. Då patienten blivit sämre  beslutas om påskyndad utredning redan under sommaren. Via gastroskopi sågs ett antytt smalare parti i tolvfingertarmen, som då vidgades med ballong i tre omgångar. Patienten blir i efterförloppet sämre succesivt. Första buköversikten är utan anmärkning men en kompletterande datortomografi buk visar fri vätska och gas. Patienten opererades varvid man fann ett fyra cm långt skadat område i tunntarmen. Riften identifieras och slutes.

Ärende SU 535-169/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m