Barn påverkat efter långdragen förlossning, SU 535-330/14

Frisk förstföderska inkommer i graviditetsvecka 41+5  på grund av värkar. Förlossningen blir långdragen och man ger värkstimulerande dropp. Det uppstår CTG-avvikelser som dock inte bedömdes behöva åtgärd, men någon helhetsbedömning görs inte av läkare. Barnet var vid födseln måttligt påverkat och barnsjuksköterska tillkallades. Först flera timmar senare bedömdes barnet av barnläkare. Barnet utvecklade kramper efter ett drygt dygn och hjärnskada konstaterades. De riktlinjer som finns på kliniken avseende CTG-tolkning och värksvaghet följdes inte fullt ut och barnläkare borde ha funnits tillgänglig tidigare efter förlossningen. Det kan inte uteslutas att ovanstående inneburit att barnets skada uppkommit eller förvärrats.

Diarienr SU 535-330/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-07-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m