Barn fick stroke efter hjärtoperation, SU 535-132/15

Ett litet barn med komplicerat hjärtfel drabbas efter en hjärtoperation av stroke med nedsatt funktion i ena kroppshalvan. Stroken förorsakas sannolikt av att en blodpropp som bildats runt en central venkateter i ena ljumsken, lossnar och, på grund av den avvikande hjärtanatomin, hamnar i hjärnan. Indikationen för den centrala venkatetern var klar och den avlägsnades så snart patientens medicinska tillstånd tillät detta. Patientens föräldrar uppmärksammade tidigt funktionsnedsättningen men diagnostik och behandling fördröjdes något dygn då personalen misstolkade symtomen. Patienten har för närvarande vissa kvarstående besvär, huruvida dessa blir permanenta går inte att uttala sig om.

Diairienr SU 535-132/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m