Barn dog under förlossning SU 535-241/14

Förstföderska som lades in i fullgången tid på grund av blödningar och värkar. Vid ultraljudsundersökning noterades kärl mellan livmodertapp och fosterhuvud, vilket initialt bedömdes vara navelsträngskärl. Fosterövervakning och flera ultraljudsundersökningar gjordes, med delvis svårtolkade fynd.

Efter några dygn noterades påverkan på fostret, som då förlöstes med akut kejsarsnitt. Dock var barnet livlöst och kunde inte räddas. Sannolikt förelåg blödning i kärl i en lågt sittande moderkaka. Händelseanalys har påbörjats.

Diarienr SU 535-241/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-06-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m