Bakterieutbrott på neonatalavdelning SU 535-216/14

Ett utbrott av smitta med tarmbakterien serratia marcescens konstaterades på neonatalavdelning vid den provtagning som görs rutinmässigt varje vecka på samtliga barn på enheten. Hos ett mycket för tidigt fött barn orsakade smittan en blodförgiftning med ett komplicerat sjukdomsförlopp vilket ledde till att barnet avled. Ytterligare fyra fall med klinisk infektion konstaterades och där utöver åtta patienter som påvisades vara bärare av bakterien i avföringen.

Akuta insatser för förhindrande av ytterligare smittspridning gjordes. Beslut har sedan dess tagits om snar ombyggnation av neonatalvårdens lokaler.


Diarienummer SU 535-216/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-05-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m