Avvikelse med medicinteknisk produkt, SU 2017-02558

2017-06-20

I samband med service av telemetrisystemet slutade alla telemetrier på medicinsk akutvårdsavdelning att fungera. Man agerade enligt rutiner och inga patienter kom till skada.

Diarienr SU 2017-02558

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-09-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m