Avskedsbrev talar för suicid, SU 2017-03816

2017-09-15

En patient med bipolär sjukdom har sedan många år kontakt med specialistpsykiatrin. Två månader efter senaste besöket påträffas patienten död i sin bostad. Obduktion säger att döden kan vara följd av oavsiktlig överdosering av läkemedel och alkohol. Patienten har tidigare haft suicidala tankar och ett skrivet avskedsbrev talar för suicid.

Diarienummer: SU 2017-03816

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m