Avlider fyra dagar efter att ha sökt för bröstsmärta och skickats hem

Patienten inkommer på grund av bröstsmärta. Efter undersökning går patienten hem med uppmaning att kontrollera blodtrycket på vårdcentralen. Fyra dagar senare insjuknar patienten i hjärtstopp och inkommer ånyo till akuten men är död vid ankomsten.

Patienten inkommer till akutmottagningen på grund av bröstsmärta, och bedömdes må bra vid ankomsten. Efter undersökning med bland annat EKG och diskussion mellan primärjour och erfaren kollega går patienten hem med uppmaning att kontrollera blodtrycket på vårdcentralen. Fyra dagar senare insjuknar patienten i hjärtstopp och inkommer ånyo till akuten men är död vid ankomsten. Dödsorsaken visar sig vara att stora kroppspulsådern brustit.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

 • Tydligare utbildningsplan/introduktion för nya som ska arbeta på akuten.
 • Information till personal om riskerna med att skicka hem en patient för att tillgodose kravet på korta omloppstider.
 • Att använda möjligheten att återkalla patienter som varit tveksamma att skicka hem.
 • Information till personal om aktuell händelse.
 • Ny rutin och checklista gällande omhändertagande av bröstsmärtpatient.
 • Att alltid mäta blodtrycket i båda armarna oc pulsationer i arm och ben hos hjärtpatient.
 • Översyn av ST-läkarnas introduktion och ansvar.
 • Träning av kommunikation i "triagearbetet" (bedömning av akutpatienter) i testmiljö.
 • Socialstyrelsens beslut 2012-08-08

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen redogöra för

 • vilka åtgärder som är vidtagna
 • hur åtgärderna är implementerade i verksamheten
 • hur uppföljningen av vidtagna åtgärder skett samt
 • utvärdera om det finns behov av att upprätta ett särskilt vårdprogram för riskpatient med bröstsmärtor vid akutmottagningen på Mölndals sjukhus

Socialstyrelsen tillhanda senast 20 september 2012.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-08-08 >>> 

Socialstyrelsens beslut 2012-10-09

Socialstyrelsens bedömning: Relevanta åtärder har redovisats. Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-10-09 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m