Avliden genom självdestruktiv handling

Patienten har poliklinisk kontakt på grund av alkoholproblematik och har även använt narkotika. Patienten har återkommande depressioner samt ångest, och är fysiskt sjuk med besvärlig läkemedelsbehandling. Patienten avlider genom självdestruktiv handling.

 En medelålders patient, som har arbete, har poliklinisk kontakt på grund av alkoholproblematik periodvis och patienten har även använt narkotika. Patienten har återkommande depressioner samt ångestsymtom, som föranlett regelbunden kontakt med psykiatrisk klinik. Patienten är fysiskt sjuk med bland annat besvärlig läkemedelsbehandling. Patienten avlider genom självdestruktiv handling.

Diarienummer SU 535-11/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-05

 Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m