Avled efter självdestruktiv handling

Patienten sökte på psykiatrisk akutmottagning. Inget tydde på självmordsbenägenhet. Patienten fick  läkemedel och rekommenderades uppsöka vårdcentral alternativt återkomma vid försämring. Senare inkom patienten efter självdestruktiv handling och avled.

Patienten hade för flera år sedan ett psykiatriskt vårdtillfälle på grund av depression med psykotiska inslag och därefter uppföljning i primärvården. Nu sökte patienten på psykiatrisk akutmottagning tillsammans med anhöriga på grund av ökad ångest, koncentrations- och sömnsvårigheter. Patienten bedömdes inte som nedstämd och inget framkom som tydde på självmordsbenägenhet, utan patienten fick ångestdämpande och sömngivande läkemedel och rekommenderades uppsöka vårdcentral för utfärdande av recept alternativt återkomma om patientens psykiska status skulle försämras. Anhöriga informerades också.

Ett par dagar senare inkom patienten till somatisk akutmottagning medvetslös efter självdestruktiv handling. Patientens status försämrades och patienten avled.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m