Avled efter fall

En patient med njurproblem och lågt blodtryck hade upprepade gånger ramlat. Patienten ramlade i ett obevakat ögonblick och fick då en skallfraktur. Operation var inte aktuell och patienten avled sex dagar senare.

En patient med njurproblem och lågt blodtryck gavs blodförtunnande medicin. Patienten hade en historik med upprepade fall. Patienten var planerad för hemgång, när han en halvtimme efter en sjuksköterskekontroll, återfanns på golvet.

Datortomografiundersökning av hjärnan visade skallbasfraktur samt spridda traumatiska blödningar. Öronläkare ordinerade antibiotikaprofylax och neurokirurg uppgav att patienten inte var aktuell för operation. Patienten försämrades i sitt tillstånd de närmaste dagarna och avled sex dagar efter fallet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Planerar att tillsätta en grupp för att ta fram en åtgärdslista vad gäller att förhindra fallskador.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-15

Vårdgivaren ska redovisa

  • genomförda åtgärder
  • eventuell tidsplan för planerade ågärder samt
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder

Länk till pdf med Socialstyrelsens åtgärdsbeslut 

 

Beslut från Socialstyrelsen 2012-12-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m