Avled efter att ha ramlat på sjukhuset (SU 535-118/13)

En patient som behandlas med blodförtunnande läkemedel inkommer efter fall i hemmet. Under vistelsen på akuten ramlar patienten igen och slår i bakhuvudet. Datortomografi visar blödning i hjärnan, orsakad av slaget mot bakhuvudet. Patienten avlider.

En patient som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran inkommer till Akut- och Olycksfallmottagningen efter fall i hemmet. Under vistelsen på akuten ramlar patienten igen och slår i bakhuvudet. Patienten läkarbedöms, remitteras för datortomografiundersökning Undersökningen visar enligt preliminärsvar ingen blödning i hjärnan. Patienten återförs till akuten i väntan på vårdplats. När en sjuksköterska från vårdavdelningen kommer för att hämta patienten till slutenvårdsavdelning, är patienten okontaktbar. Patienten förs till vårdavdelning där en ny datortomografi nu visar blödning i hjärnan, orsakad av slaget mot bakhuvudet. Patienten avlider.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m