Återupplivningsåtgärder vidtas ej trots att beslut om fulla åtgärder fanns, SU 535-361/15

Patient med avancerad KOL, prostatacancer och misstänkt lungcancer. Inlägges på grund av försämring och misstänkt luftvägsinfektion. Behandlas med luftrörsvidgande behandling, antibiotika och syrgas. Försämras andningsmässigt och avlider stilla med personal närvarande. Återupplivningsåtgärder vidtas ej trots att beslut om fulla åtgärder fanns.

Diarienr SU 535-361/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-11-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m