Återinsjuknade i psykos då mediciner inte levererats från apoteket

Vid ett tillfälle levererades patientens mediciner inte från apoteket på grund av brister i beställningssystemet, vilket medförde att patienten gjorde uppehåll i medicineringen. Detta medförde att patienten återinsjuknade i psykos.

Patienten hade haft en längre tids kontakt med psykiatrin under diagnosen schizofreni. Vid ett tillfälle levererades patientens mediciner inte från apoteket på grund av brister i beställningssystemet, vilket medförde att patienten gjorde uppehåll i medicineringen. Detta medförde att patienten återinsjuknade i psykos med behov av såväl slutenvård som utökad öppenvård. Ett halvår efter händelsen har patienten fortfarande inte blivit helt återställd även om prognosen bedöms som god.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Förslag att Dosapoteket kontaktar ordinerande mottagning vid distributionsproblem särskilt med läkemdlet Clozapin.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-13

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har gjort föreskriven anmälan och internutredning. Av internutredningen framgår att avvikelserapporten vidarebefordras till Dosapoteket i Göteborg.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-13 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m