Återfanns död två månader efter att ha avvikit från dagpermission

En patient som vårdades inom psykiatrisk slutenvård hade frigång. Patienten avvek från dagpermission och efterlystes först dagen därpå, då det tidigare hänt att patienten återkommit frivilligt. Patienten återfanns död utomhus två månader senare.

Patienten hade under flera års tid haft kontakt med psykiatrin under diagnosen paranoid schizofreni. Patienten hade tidigare gjort självmordsförsök och hört röster som uppmanat patienten att skada sig. Patienten hade vårdats inom slutenvården vid flera tillfällen.

Vid den aktuella händelsen hade patienten vårdats inom slutenvården sedan fyra månader. När händelsen inträffade hade patienten frigång och dagpermissioner och utskrivningsplanering pågick. Patienten har vid flera tillfällen avvikit och efterlysts. Patienten avvek från dagpermission och efterlystes först dagen därpå, då det tidigare hänt att patienten återkommit frivilligt. Patienten återfanns död utomhus två månader senare.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m