Återfall i tumörsjukdom misstänktes inte

En patient har lymfom i ena tonsillen och på halsen på samma sida vilka diagnostiserades på Öron-näsa-hals, ÖNH, för två år sedan. Patienten behandlades på annan klinik och kom åter ett drygt halvår senare på misstanke om lymfomåterfall vilket besannades med vävnadsprov.

Ett knappt halvår senare söker patienten ånyo på ÖNH på grund av öronvärk på samma sida och träffar då dr A. Man noterar en röd och svullen hörselgång med en polyp. Tillståndet bedöms som hörselgångsinflammation och lokalbehandling påbörjas. Återbesök två dagar senare hos dr B varvid man noterar oförändrat lokalstatus och man byter lokalbehandling. Ytterligare två återbesök sker hos dr A inom cirka en vecka från första besöket. Vid det sista besöket har patienten även en ansiktsförlamning på samma sida vilken bedöms bero på tidigare genomgången strålbehandling. Vidare noteras att patienten har en kvarvarande förändring i hörselgången och lokalbehandlingen ska fortsätta hemma och besöken på ÖNH avslutas.

Påföljande dag söker patienten ånyo på grund av sin ansiktsförlamning, nedsatt hörsel och rinnande höger öra. Dr C misstänker direkt en tumörförändring i örat och initierar utredning och vävnadsprovtagning. Ett flertal besök och vävnadsprovtagning följer och en månad senare bekräftas ett återfall av lymfom i lymfkörtlar framför örat. Patientens uppvisade symptom och tidigare sjukhistoria borde initierat en utredning angående ansiktsförlamning och hörselgångsförändring.

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-27

Ärendet avslutas.

 

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m