Aspiration vid akut kejsarsnitt, SU 535-166/15

Patient som inlägges för igångsättning av förlossningsarbete. Får fungerande epidural men är mycket stressad och rädd inför förlossningen. På grund av långsamt förlossningsarbete beslutas om kejsarsnitt inom 30-40 minuter. Mer lokalbedövning ges men patienten upplever smärta under operationen varför man beslutar om akut sövning. Sövningen blir problematisk på grund av stelhet i käken, men lyckas slutligen. Dock får patienten upp maginnehåll som aspireras ner i luftvägarna. Patienten var inte fastande utan åt och drack strax före, allt enligt gällande rutiner vid ryggbedövning och kejsarsnitt. Kejsarsnittet fortsätter och genomförs utan problem och barnet mår bra. Patienten förs till IVA för tre dagars respiratorvård. Röntgen visar lunginflammation men patienten förbättras snabbt och får inga bestående men.

Diarienummer: SU 535-166/15


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m