Anmärkningsvärt långdragen vårdprocess för patient med ögonproblem

Patienten sökte Ögonsjukvården 1998, remitterades till undersökningar, men svaren kom först efter lång fördröjning. Patienten opererades två gånger för olika besvär, och bedömdes på nytt av specialist 2010. Vårdprocessen har varit anmärkningsvärt långsam.

Patienten sökte Ögonsjukvården på grund av problem med ökat tårflöde 1998. Inför eventuell tårvägsoperation skrevs remiss för datortomografiundersökning och undersökning på Öron-, näs- och halssjukvården för bedömning av snarkproblem. Först efter lång fördröjning kom svar på röntgenundersökningen, och efter ytterligare fördröjning svar från Öron-, näs- och halssjukvården. Tårvägsoperation genomfördes 2006. Efter operationen fick patienten synsvårigheter, och genomgick operation för förändring i näthinnan. Efter den operationen fick patienten kvarstående synbesvär. Ny bedömning av näthinnespecialist genomfördes 2010, varvid man inte kunde konstatera något samband mellan tårvägsbesvär och näthinneförändringarna. Vårdprocessen har haft ett anmärkningsvärt långt tidsförlopp.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Tillgången till datortomografiundersökningar har ökat.
  • Fastställda rutiner för remissbevakning har införts.
  • Patientinformation ges idag såväl skriftligt som muntligt.
  • Möte mellan patienten och vårdgivarens representanter har anordnats.
  • Elektroniskt bokningssystem föreslås införas.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-18

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har i aktuellt ärende gjort en tillräcklig utredning och vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m