Ändtarmen skadades vid operation

Under en neurokirurgisk operation, som uppfattades som komplicerad, skadades ändtarmen. Operationen fick därför avbrytas och istället var man tvungen att anlägga en stomi.

Patient med medfött ryggmärgsbråck med omfattande missbildning. På grund av ökande neurologiska symptom planerades för neurokirurgisk operation. Under operationen, som uppfattades som komplicerad, skadades ändtarmen. Operationen fick därför avbrytas och istället var man tvungen att anlägga en stomi.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Komplikationen är ytterst ovanlig. Neurosjukvården kommer att delta i det nationella arbetet med ett kvalitetsregister och vårdprogram som startade förra året. I avvaktan på detta kommer vi att införa en rutin att datortomografiundersökning ska göras före operationer av denna typ för att klargöra eventuell avvikande skelettstruktur.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-18

Socialstyrelsens bedömning: Den redovisade åtgärden är adekvat för att minska risken för att en liknande händelse inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-18 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m