Ambulans anländer till olycksplats en halvtimme efter larm till SOS Alarm

Larm på grund av trafikolycka där fotgängare med barnvagn blivit påkörda. Ambulans anländer en halvtimme efter larmet till SOS Alarm. Tid från larm till ambulans anländer på olycksplats kan ha betydelse för det medicinska omhändertagandet av skadade.

Larm till SOS Alarm via 112 på grund av trafikolycka där fotgängare med barnvagn blivit påkörda av personbil. En ambulans påbörjar uppdraget, ytterligare två ambulanser samt ambulanshelikopter larmas. Ambulans anländer på olycksplatsen drygt en halvtimme efter att larmet inkommit till SOS Alarm. Tid från larm till ambulans anländer på olycksplats kan ha betydelse för det medicinska omhändertagandet av skadade.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Förbättrade rutiner för omflyttningar av resurser
  • Utvecklat kartstöd som identifierar områden inom Västra Götalandsregionen där insatstiden kan bli för lång.

Socialstyrelsens beslut 2012-03-09

Socialstyrelsens bedömning: De åtgärder som vidtagits kan komma att minska risken för en upprepning av en liknande händelse. Vidare har Socialstyrelsen en pågående granskning av ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen där krav på åtgärder ställts och ska följas upp. Detta ärende kan därför avslutas.

Länk till pdf med Socilstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m