Allvarligt suicidförsök kort tid efter besök på psykiatrisk öppenvårdsmottagning SU 535-358/14

Patient som behandlats i psykiatrisk slutenvård vid flera tillfällen på grund av depression och tidigare suicidförsök. Gör ett allvarligt suicidförsök kort tid efter besök vid öppenvårdsmottagning.

Diarienummer SU 535-358/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-07-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m