Allvarligt självmordsförsök dagen efter utskrivning från vårdavdelning (SU 535-264/14)

Patient med återkommande depressioner. Vårdas på avdelning och önskar bli utskriven något före planerad utskrivningsdag. Efter bedömning finner man inga indikationer för konvertering till tvångsvård varför patienten utskrivs till hemmet. Dagen efter gör patienten ett allvarligt suicidförsök.

Diarienummer SU 535-264/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m