Allvarlig självskada i samband med vård (SU 535-263/14)

Patient som sedan tio dagar vårdas på psykiatrisk avdelning på grund av ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar. I samband med tidsbestämd promenad självskadar sig patienten allvarligt.

Diarienummer SU 535-263/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m