Allvarlig läkemedelsbiverkan på grund av enzymbrist (SU 535-109/14)

Patient med reumatisk sjukdom insattes på välkänd immunomodulerande läkemedelsbehandling. Blodprov för enzymaktivitet togs för att kunna styra dosering. Hantering av provsvar drog ut på tiden. Svaret visade att patienten har en ovanlig enzymbrist varpå läkemedlet sattes ut. Patienten fick infektionssymptom och sökte på vårdcentral där man ej var medveten om att detta var en biverkan. Läget utvecklades till allvarlig sepsis som krävde intensivvård.

Diarienummer SU 535-109/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-04-20

 
Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m