Allvarlig brännskada i samband med radiofrekvensablation av levertumör med ny utrustning (SU 535-225/14)

Patient som genomgår behandling med så kallad radiofrekvensablation av levertumör. Utrustningen som används är ny och därför finns applikationsstöd från leverantören med under behandlingen. I samband med behandling uppstår en brännskada i huden på magen som utvecklas till sår med död vävnad. Såret behöver behandlas kirurgiskt och med så kallad VAC-behandling. Fortsatt behandling med såromläggningar och kontroller.

Diarienummer SU 535-225/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-20 

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m