Allvarlig blödning från mag- tarmkanalen p g a felaktig läkemedelsbehandling SU 535-233/14

Patient som söker akut på grund av smärta i handleden. Läggs in på misstanke om ledinfektion. Behandlas sedan tidigare med blodförtunnande läkemedel på grund av förmaksflimmer. Behandlas under vårdtiden med antiinflammatoriskt läkemedel och utvecklar blödning från mag- tarmkanalen vilket kräver kortvarlig vård på intensivvårdsavdelningen. Kombinatioinen av anti- inflammatoriskt läkemedel och pågående behandling med blodförtunnande har sannolikt orsakat blödningen. Patienten förbättras och kan utskrivas till hemmet.

Ärende SU 535-233/14

 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-11 

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m