Akuta ryggsmärtor var symtom på infektion, SU 535-292/14

Patient som söker akut med ryggsmärtor och smärtutstrålning till benet. Får diagnosen ischias och behandlas med smärtlindring. Upprepade besök och senare inläggning pga svårbehandlad smärta. Blir lite rörligare och skrivs ut, men har kvarstående smärtor. Patienten återkommer några dagar senare med infektionssymptom. Blodförgiftning med leverpåverkan konstateras och utredning visar infektion i ryggmuskulatur och senare också infektion i en kota. Under den första vårdtiden på ortopeden konstaterades lågt blodvärde, men några inflammatoriska prover togs inte. Patientens tillstånd krävde längre tids vård på infektionsklinik. 

Diarienummer: SU 535-292/14

 

Beslut från Inspektionen för patientärenden
2015-08-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m