Lex Maria - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lex Maria

Följande ärenden från Sahlgrenska Universitetssjukhuset är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Aktuella ärenden

Om Lex Maria

Lex Maria-ärenden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av chefläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården.

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m