Prediktion av tillväxtsvar inför start av GH-behandling - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prediktion av tillväxtsvar inför start av GH-behandling

 

 

Remiss

Prediktion av tillväxtsvar inför start av GH-behandling

Metod

Beräkning

Övrigt

För beräkningen behövs uppgifter om barnets längd och vikt vid olika tidpunkter, föräldrarnas längd samt att GH-profil har analyserats vid Tillväxtlaboratoriet eller på annat laboratorium med samma metod (IDS-iSYS GH). Se remiss ”Prediktion av tillväxtsvar….” Prediktion kan bara göras på prepubertala barn och barnet får inte ha något känt bakomliggande syndrom. Barnet måste vara minst 3 år vid datum för GH-profilen.

uiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m