Östradiol, ultra-känslig, S- - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Östradiol, ultra-känslig, S-

Komponent Östradiol
Remiss S-Östradiol, ultra-känslig
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats) eller rör utan tillsats.

Provtagning: Venöst. Vid utredning av pubertas praecox eller pubertas tarda tas proverna före klockan 12:00. Ange provtagningstid på remissen.

Volym: Minimum 1 mL serum.

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Låt sedan provröret stå upprätt för att undvika långvarig kontakt med gummikorken. Gummi kan innehålla östrogenliknande ämnen vilket kan ge falskt för höga provsvar. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar.

Transport: Centrifugerat prov hälls över i annat rör före transport för att undvika  interferens med gummikorken. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8C) och ett dygn i rumstemperatur. Om serum inte skickas inom 7 dygn måste provet frysas och transporteras fryst. 

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, pmol/L
Metod Radioimmunokemisk (RIA) med förextraktion. Nedre detektionsgräns 4 pmoL/L.
Analysfrekvens Varje vecka
Referensintervall Varierar med kön, ålder, pubertetsutveckling och tid på dygnet. Svar lämnas grafiskt mot referensintervall.
 
Övrigt

Ultrakänslig metod, speciellt validerad för att mäta östradiol i det låga intervallet.

 
 
 
 

Kontakt

Metodansvarig

Monika Eriksson, leg. BMA
 
0703 259641

uiqt|wBuwvqsi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muwvqsi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m