IGF-I (Insulinlike Growth Factor-I), S- - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

IGF-I (Insulinlike Growth Factor-I), S-

Komponent IGF-I
Remiss S-IGF-I / S-IGFBP-3
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats), rör utan tillsats eller heparinrör.

Provtagning: Venöst eller kapillärt.

Volym: Minimum 0,1 ml serum, inkl. IGFBP-3

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör om gel-rör ej använts.

Transport:
Centrifugerat prov som inte anländer till Tillväxtlaboratoriet inom 24 timmar hälls över i annat rör före transport. Provet kan förvaras upp till en vecka i kyl. Om provet inte skickas inom en vecka måste provet frysas och transporteras fryst.

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, µg/L
Metod Immunolgisk. RIA utan extraktion. Analytisk detektionsgräns 0.02 µg/L.
Analysfrekvens Var 10:e dag
Referensintervall Barn: Varierar med kön, ålder och pubertetsutveckling. Svar lämnas grafiskt mot referens.
 
Övrigt Analyseras ihop med IGFBP-3
 
 
 

Kontakt

Metodansvarig

Lisbeth Larsson, forskningslaborant
 
0709 831624

uiqt|wBtq{jm|p5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m