GH (Tillväxthormon) AITT provokationstest (Arginin-Insulin-Tolerans Test), S- - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GH (Tillväxthormon) AITT provokationstest (Arginin-Insulin-Tolerans Test), S-

Komponent GH (Tillväxthormon)
Remiss S-GH vid AITT
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats), rör utan tillsats eller heparinrör.

Provtagning: Venöst. Enligt provtagningsschema.

Volym: Minst 0,2 mL serum/rör.

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att provet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör (helst 2 mL kryorör). Proverna kan förvaras i kyl upp till två veckor. Vid längre förvaring måste proverna frysas.

Transport: Proverna skickas frysta.

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, µg/L
Metod Kemiluminiscens, monoklonal. Lägsta detektionsnivå 0,05 µg/L.
Analysfrekvens Varannan vecka
Referensintervall Vid AITT-provokation där adekvat hypoglykemi har uppnåtts (B-Glukos <2,4 mmol/L), har man valt att sätta en gräns mellan GH-brist och adekvat sekretion vid 10 µg/L.
 
 
 

Kontakt

Metodansvarig

Lisbeth Larsson, forskningslaborant
 
0709 831624

uiqt|wBtq{jm|p5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m