Laboratorier - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratorier

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi är den disciplin som specifikt ansvarar för bestämningar av normala och sjukliga tillstånd som berör kroppens immunförsvar. Transfusionsmedicin har hand om sjukvårdens blodförsörjning genom blodgivarnas frivilliga insatser. Transfusionsmedicin utför blodgruppering, framställning och leverans av blodkomponenter samt bestämning av genetiska faktorer inför organ- eller cellulära transplantat.

Laboratoriets webbplatsAnalyslista Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk kemi är tillämpningen av kemiska, molekylära och cellulära begrepp och tekniker för att få kunskaper om människan i hälsa och vid sjukdom. I praktisk sjukvård innebär detta att olika substanser som salter, metaller, proteiner, fetter, kolhydrater, nukleinsyror, hormoner, läkemedel m.m. i celler och kroppsvätskor identifieras och kvantifieras.

Laboratoriets webbplatsAnalyslista Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Bakteriologi arbetar med att på provmaterial från patienter isolera, identifiera och karakterisera bakterier, svampar och parasiter. Man analyserar också kroppens försvar mot olika smittämnen. Den infektions-/vårdhygienska verksamheten, organiserad inom Klinisk bakteriologi, syftar till att minska de vårdrelaterade infektionerna, bl.a. genom att korrekta hygienrutiner tillämpas och att personalens kunskap om mikroorganismer och infektionsproblem hålls på en hög nivå.

Virologi bedriver diagnostik av virussjukdomar och utför serologiska undersökningar, då man fastställer om en individ har antikroppar mot ett visst virus; virusisolering och virusantigenpåvisning då man påvisar hela viruspartiklar eller specifika virusprotein från kroppsvätskor eller vävnader; molekylärbiologisk diagnostik, som ger möjlighet att påvisa och kvantifiera små virusmängder.

Laboratoriets webbplatsAnalyslista Klinisk mikrobiologiProvtagningsanvisningar Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi och genetik

Klinisk genetik utför diagnostik och genetisk vägledning vid ärftliga sjukdomar och ger i första hand service till Västra Götalandsregionen.

Klinisk patologi och cytologi bedriver diagnostik av cancer och dess förstadier, inflammatoriska och infektiösa tillstånd, vävnadsnedbrytning och läkningsprocesser baserade på ljusmikroskopisk analys kompletterade med immunologisk, cytometrisk, cytogenetisk och molekylärbiologisk metodik. Klinisk patologi/cytologi ansvarar också för bårhusverksamheten vid SU.

Laboratoriets webbplatsProvtagningsanvisningar

Tillväxtlaboratoriet

Tillväxtlaboratoriet är ett specialistlaboratorium inom barnendokrinologi. Deras hormonanalyser är särskilt anpassade till barns nivåer. Laboratoriet tar emot rutinprover från hela landet, samt utför analyser inom olika forskningsstudier och kliniska prövningar.

Laboratoriets webbplatsAnalyslista Tillväxtlaboratoriet

uiqt|wBjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{mjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m