När ett syskon är allvarligt sjukt

Här finner du nya foldrar att användas som hjälp då ett syskon har en syster eller bror med en allvarlig sjukdom eller funktions-nedsättning. Foldrarna är framtagna vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samverkan mellan psykolog, kurator, sjukhuskyrkan, syskonstödjare, lekterapi, sjukhusskola, syskonstödjare, personal från Ronald McDonald Hus, kunskapscentrum och Centrum för barns rätt till hälsa.

 

Foldrarna är fria att ladda ner och sprida i orginalutförande.

De som önskar få foldrar kan maila eller ringa till Margaretha Nolbris för beställning.

Margaretha Nolbris
Centrum för barns rätt tillhälsa
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
SU/Östra
416 85 Göteborg
Sweden
Tel 343 63 21
 

uiqt|wBuizoizm|pi5vwtjzq{H%vozmoqwv5{muizoizm|pi5vwtjzq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m