Länkar

Barnombudsmannen
Prenumerera på nyheter till din e-mailadress.

Barnrättsfrågor i EU

Barnrättsfrågor i Europa

Barnsäkerhetsrådet - MSB
Samordnar ett barnsäkerhetsråd med deltagare från 14 myndigheter och organisationer.

BRIS

FN:s Barnrättskommitté

Kunskapscentrum för barnkonventionen i VGR
Har uppdraget att stötta regionens verksamheter i att efterleva barnets rättigheter. Arrangerar seminariedagar, utvecklar verktyg för regionens verksamheter som hjälp att efterleva barnets rättigheter.

Majblomman
Arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige, med visionen att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

MinStoraDag 
MinStoraDag är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Stödjer också syskon till sjuka barn.

NOBAB - Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård

Nätverket för barnkonventionen
Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som samlar över 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Psykiatrinätverket för barn som anhöriga

Rädda barnen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
Bra litteratur att ladda ner och beställa.

Stiftelsen Gyllenkroken
Mötesplats för barn och tonåringar i familjer där någon är eller har varit psykiskt sjuk.

UNICEF

uiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m