Centrum för barns rätt till hälsa

  • Etablerades 1999
  • Att FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard kommer till användning i det dagliga arbetet
  • Att stärka sjuka och utsatta barns ställning
  • Att betona vikten av helhetssyn på sjuka barn
  • Att arbeta med barns rättighetsfrågor
  • Att belysa syskons situation till barn som är sjuka och/eller har en funktionsnedsättning
  • Att skapa rum för eftertanke och utbildning för all personal
  • Nätverk (internt & externt), syskonfokus, sorg, barns delaktighet, barnrättsutbildning

Barns rätt till hälsa

Kontakt

Ingemar Kjellmer
 

Margaretha Nolbris
 

uiqt|wBqvomuiz5srmttumzHxmlqi|5o}5{mqvomuiz5srmttumzHxmlqi|5o}5{muiqt|wBuizoizm|pi5vwtjzq{H%vozmoqwv5{muizoizm|pi5vwtjzq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m