Kompetensutveckling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den snabba och omfattande kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav på specialkunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt hos de personalkategorier som är involverade i patientens vård och rehabilitering.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder behovsanpassade utbildningar till sin egen personal samt till kommun och landsting och övriga organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Kurserna syftar till att ge fördjupade och vidgade kunskaper och färdigheter inom respektive område samt att därigenom ge kompetens för ett specialiserat omhändertagande av alla patienter inom de olika verksamheterna.

Genom ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet erbjuds också platser på uppdragsutbildningar inom t ex hjärtsjukvård och neurosjukvård. För mer information om kurser inom hjärtsjukvård, se https://medicine.gu.se/utb/uppdragsutb

Hösten 2018 startas ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hjärtsjukvård, 60 hp vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. Mer information finns här https://utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=V2HSV

 

 

Information

Utbildningar och kurser inom hjärtsjukvård


Kursassistent:
Agneta Alexandersson
Tel: 031-342 74 20

Kursansvarig:
Marie Thonander
Tel: 031-342 44 44

Adress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utvecklingscentrum
Per Dubbsgatan 14, plan 5
413 45 Göteborg

Utbildningar och kurser inom Hjärta-kärl

 

Utbildningar och kurser inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap

Kurssekreterare:
 
Tel: 031-342 12 29

Kursansvariga:

Hanna Persson, med dr, överfysioterapeut, adj.universitetslektor
 
Tel: 0703-56 38 62

Lovisa Seleskog, utbildningsansvarig sjuksköterska
 
Tel: 0722-34 56 10

Mats Tullberg, docent, överläkare
 

Adress: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utvecklingsenheten Neurosjukvården
Per Dubbsgatan 14, plan 5 och 6 
413 46 Göteborg

Utbildningar och kurser

uiqt|wB{}5vm}zw{r}s%vizlmv5}|%vmkstqvo{mvpm|mvH%vozmoqwv5{m}xxlzio{}|jqtlvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5xmz{{wvHvm}zw5o}5{mpivvi5xmz{{wvHvm}zw5o}5{muiqt|wBtw%vq{i5{mtm{swoH%vozmoqwv5{mtw%vq{i5{mtm{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wB|tqvlmvHvm}zw5o}5{mui|{5|}ttjmzoHvm}zw5o}5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m