Uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning på Sahlgrenska?

Den snabba och omfattande kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav på specialkunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt hos de personalkategorier som är involverade i patientens vård och rehabilitering.

Sahlgrenska akademin erbjuder tillsammans med Sahlgrenska Universitetstssjukhuset behovsanpassade utbildningar till personal inom kommun och landsting och övriga organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Uppdragsutbildningar finns inom flera områden, t ex hjärta-kärl; ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt m m. Neurosjukvård: rehabilitering, öron-näs och halssjukdomar, ögonsjukvård och rättsspsykiatri, existentiella frågor.

Kursdeltagare som ej uppfyller angivna krav beträffande allmän behörighet kan i förekommande fall erhålla kursintyg.

Uppdragsutbildningar syftar till att ge den studerande fördjupade och vidgade kunskaper och färdigheter inom respektive område. Samt att därigenom ge kompetens för ett specialiserat omhändertagande av alla patienter inom de olika verksamheterna.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder både hela utbildningar och enstaka kurser.

Utbildningar och kurser listade ämnesvis

Information

Utbildningar och kurser inom hjärta-kärl

Kursassistent:
Agneta Alexandersson
Tel: 031-342 74 20

Kursansvarig:
Marie Thonander
Tel: 031-342 44 44

Adress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utvecklingscentrum
Per Dubbsgatan 14, plan 5
413 45 Göteborg

Utbildningar och kurser inom Hjärta-kärl

 

Utbildningar och kurser inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap

Kurssekreterare:
su.neurosjukvarden.
 
Tel: 031-342 12 29

Kursansvariga:

Hanna Persson, med dr, överfysioterapeut, adj.universitetslektor
 
Tel: 0703-56 38 62

Lovisa Seleskog, utbildningsansvarig sjuksköterska
 
Tel: 0722-34 56 10

Thomas Lindén, docent, överläkare
 

Adress: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utvecklingsenheten Neurosjukvården
Per Dubbsgatan 14, plan 5 och 6 
413 46 Göteborg

Utbildningar och kurser

uiqt|wB{}5vm}zw{r}s%vizlmv5}|%vmkstqvo{mvpm|mvH%vozmoqwv5{m}|%vmkstqvo{mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5xmz{{wvHvm}zw5o}5{mpivvi5xmz{{wvHvm}zw5o}5{muiqt|wBtw%vq{i5{mtm{swoH%vozmoqwv5{mtw%vq{i5{mtm{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wB|tqvlmvHvm}zw5o}5{m|pwui{5tqvlmvHvm}zw5o}5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m