Traumakoordinator- möte

Traumakoordinator-  möte den 4 maj 2017, Göteborg.

 

Intruktörsträff:

Plats:Per Dubbsgatan 14, plan 5
Förnamn:
Efternamn:
Telefon arbete:
Arbetsplats och adress:
Postnummer och ort: (arbete)
E-post:
 

Patric Antonsson
Akut och Olycksfallsmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel: 031-342 84 36
Tel växel: 031-342 10 00
E-post:  

uiqt|wBxi|zqk5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqk5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jrwzs5nitsH%vozmoqwv5{muizqi5jrwzs5nitsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m