Konceptutbildningar

Våra konceptutbildningar ger både enskilda deltagare och team fördjupad kunskap om hur man ska agera för att säkerställa ett korrekt medicinskt omhändertagande för aktuellt tillstånd.

De metoder som lärs ut, ligger i linje med vad som fastställts nationellt och i flera fall även internationellt.

Konceptbildningarna ger även deltagarna kunskap om olika professioners roll för att säkerställa en strukturerad och väl fungerande kommunikation inom teamet i samband med det medicinska omhändertagandet.

Konceptutbildningar

  • AMLS - Advanced Medical Life Support

    Advanced Medical Life Support är en kurs för att lära sig hur man identifierar, åtgärdar och handlägger akut sjuka patienter. Med ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt, tränas en standardiserad metod för säkert ta hand om den akuta patienten

  • ATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor

    Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen. ATSS är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

  • PHTLS- Prehospital Trauma Life Support

    Kursen PreHospital Trauma Life Support är resultatet av samarbetet mellan NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) och The American College of Surgeons.

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m