Ämneslista

 

Utbildningar inom Anestesi, Operation, Intensivvård. För aktuella utbildningar se Uppdragsutbildning

  • Omhändertagande av barn under perioperativ vård 7,5 hp 

 

Kurser inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap. För aktuella utbildningar se https://neurophys.gu.se/unp

Övriga utbildningar
Komplexa behov vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk
Klinisk uppdatering Stroke (Väst-KuST)
Strokerehabilitering utanför sjukhuset

Kurser inom hjärtsjukvård
https://medicine.gu.se/utb-uppdragsutb/hjartsjukvard

Kurser för undersköterskor

  • Översiktskurs inom kardiologi och lungmedicin för undersköterskor
  • Fördjupningskurs inom kardiologi
  • Medicinsk kurs för undersköterskor

Övriga kurser

Konceptutbildningar akutsjukvård

ATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor (även undersköterskor)

 

ST-läkarkurser

  • Interventionell kardiologi
  • GUCH in Real Life - GIRL


CTO-kurs för PCI-operatörer


Temadag

Nytt inom hjärt-kärlsjukdomar

 

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m