Ämneslista

UppdragsutbildningHär listas alla kurser och uppdragsutbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningar inom Anestesi, Operation, Intensivvård. För aktuella utbildningar se Uppdragsutbildning

 • Omhändertagande av barn under perioperativ vård 7,5 hp 

 

Följande uppdragsutbildningar ges eller kan ges vid Uppdragsutbildningar inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap. För aktuella utbildningar se Uppdragsutbildning


Utbildningar 7,5 hp

 • Epilepsi hos barn och vuxna
 • Hjärntumörer
 • Multipel Skleros
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Psykiatrisk och somatisk problematik hos vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar
 • Neuropsykologi i teori och praktik
 • Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
 • Perspektiv på neurosjukvård
 • Traumatiska hjärnskador
 • Traumatiska ryggmärgsskador
 • Vård- och stödsamordning för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
 • Bilkörningsförmåg vid neurologisk sjukdom och hjärnskada

Utbildningar 15 hp

 • Akut neurosjukvård
 • Stroke - ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv
 • Rättspsykiatrisk vård och rehabilitering: Innehåll och kvalitet
 • Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete
 • Implementering och handledning av samverkansmodellen i vård-och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning
 • Rehabiliteringsmedicin

Övriga utbildningar

 • Komplexa behov vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk
 • Klinisk uppdatering Stroke (Väst-KuST)
 • Strokrehabilitering utanför sjukhuset

 

Uppdragsutbildningar inom Hjärtsjukdom
För aktuella utbildningar se Uppdragsutbildning

Utbildningar 7,5 hp

 • Översiktskurs: hjärtsjukdom och hjärtsjukvård
 • Arytmier
 • Perkutan kateterburen intervention (PCI) interventionskurs
 • Hjärtstopp
 • Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention
 • Tobaksprevention, rådgivning och tobaksav vänjning

Utbildningar 15 hp

 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Hjärtsvikt i öppen och slutenvård


Kurser för undersköterskor

 • Översiktskurs inom kardiologi och lungmedicin för undersköterskor
 • Fördjupningskurs inom kardiologi
 • Medicinsk kurs för undersköterskor

Övriga utbildningar

Konceptutbildningar akutsjukvård

ATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor (även undersköterskor)

 

ST-läkarkurser

 • Interventionell kardiologi
 • GUCH in Real Life - GIRL


CTO-kurs för PCI-operatörer


Temadag

Nytt inom hjärt-kärlsjukdomar

 

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m