Ämneslista

Här listas alla kurser och uppdragsutbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdragsutbildningar inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap

Pågående utbildningar:

Epilepsi hos barn och vuxna HT 2016
Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete, 15 hp, HT 2016- VT 2017
Vård- och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp, HT 2016
Implementering och handledning av samverkansmodellen Vård- och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 15 hp, HT 2016-VT 2017
Rättspsykiatrisk vård och rehabilitering, 15 hp, avancerad nivå VT 2016-HT 2016
Kombination av funktionsnedsättningar- komplexa behov 1 och 2, HT2016- VT 2017
Neurologi för tandläkare, HT 2016

Kommande utbildningar:

Akut neurosjukvård, 15 hp, VT 2017- HT 2017
Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada - multiprofessionella perspektiv 7,5 hp, VT 2017
Stroke - ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv, 15 hp, VT 2017 - HT 2017
Vård- och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp, VT2017
Kombination av funktionsnedsättningar - komplexa behov, VT 2017
Fortsättning Implementering och handledning av samverkansmodellen Vård- och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 15 hp, HT 2016-VT 2017
Fortsättning Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete, 15 hp, HT 2016-VT 2017

Uppdragsutbildningar inom Hjärt- och kärlsjukdom


Konceptutbildningar akutsjukvårdATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor (även undersköterskor)

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m