Utbildning

En naturlig del av verksamheten vid ett Universitetssjukhus är samverkan med universitet, näringsliv och andra typer av forskning- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs i samarbete med Sahlgrenska akademin en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet. Både läns- och specialistvården är en absolut förutsättning för att en god klinisk forskning och utbildning kan bedrivas.

En av universitetssjukhusets viktigaste uppgift är att tillsammans med bland annat Sahlgrenska akademin utbilda olika yrkesgrupper, ex. läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera. En förutsättning för att bedriva forskning och utbildning är en god finansiering. En viktig källa till en sådan är statliga LUA/ALF-medel. De cirka 340 miljoner kronor finansierar runt 300 forskningsprojekt. Samverkan med andra externa intressenter som industri, forskningsstiftelser med mera genererar ytterligare cirka 150 miljoner i omkring 225 olika projekt. Västra Götalandsregionen finansierar ett 50-tal projekt till ett värde av cirka 15 miljoner kronor.

Utbildning

AT-utbildning

Allmäntjänstgöring beskrivs under rubriken "Jobb och framtid".

ST-utbildning

ST-utbildningen som erbjuds inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskrivs under rubriken "Jobb och framtid".

Mer om utbildning

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m