Publikationer - Rapporter

Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset publicerar en rapportserie på svenska med rapporter om kliniska studier och vetenskapliga projekt. Många av rapporterna finns tillgängliga i pfd-format för nedladdning (kräver Adobe Reader, ladda ner här). Pdf-utskrifter och rapporter som inte finns tillgängliga för nedladdning skickas vid förfrågan kostnadsfritt per post i ett exemplar.

Rapporterna är uppdelade efter årtal. Klicka på någon av länkarna nedan för att se rapporter från respektive år.

2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008 och tidigare

Rapporter från Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013

Nr Namn
147 Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer.
Baserat på exponeringsutredningar vid Arbets- och miljömedicin 2004-2011.
Boström, Oliv & Gustafsson.
146 Patientenkät och remittentenkät 2011.
Modigh, Helgesson, Garsell & Hagberg.

Kontakt

Cecilia Ohlsson, projektsekreterare
E-post:  
Telefon: 031-786 36 07

uiqt|wBkmkqtqi5wpt{{wvHiuu5o}5{mkmkqtqi5wpt{{wvHiuu5o}5{muiqt|wBmuui5pm{{nmt|H%vozmoqwv5{mmuui5pm{{nmt|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{m