För vårdgivare - Medicin Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För vårdgivare

Innan du remitterar en patient till oss på Arbets- och miljömedicin för utredning bör patienten vara så medicinskt välutredd som möjligt. Överväg remiss till företagshälsovården om patienten har tillgång till sådan och de inte redan är inkopplade.

Misstänker du arbetsrelaterad hudsjukdom bör du skicka remiss till en lokal hudmottagning eller till Arbets- och miljödermatologisk mottagning (f d Yrkesdermatologen) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Du får gärna kontakta frågeansvarig läkare hos oss via mail eller telefon om du är osäker på vart remissen ska skickas eller om det är något annat du vill diskutera.

Remiss till oss

Med en klar bakgrund, sjukhistoria och frågeställning på remissen kan utredningen hos oss gå snabbare och lättare.  Följande information bör finnas med vid remiss till Arbets- och miljömedicin:

  • Aktuell adress och telefon (mobil, arbete och hem) till patienten
  • Arbetsplats, yrke och exponering
  • Diagnos och symtom
  • Resultat av genomförda utredningar och undersökningar
  • Kopior på eventuell spirometri och PEF-mätningar
  • Kopior på journalanteckningar
  • Uppgifter om eventuell sjukskrivning eller omplacering
  • FrågeställningKontakt

Telefon
031-786 63 00

Telefontider
Måndag-Fredag 08:30-11:30
E-post
 

Postadress
Arbets- och miljömedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Box 414
405 30 Göteborg

uiqt|wBiuuHiuu5o}5{miuuHiuu5o}5{muiqt|wBuizqi5u5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5u5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{m