Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är en integrerad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Vår vision

"ett hälsofrämjande arbetsliv och omgivningsmiljö"

Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder ohälsa relaterad till arbetslivet och omgivningsmiljön i Västra Götalandsregionen och Norra Halland. Vår kärnverksamhet omfattar patientutredningar vid misstänkt arbetsrelaterad sjukdom, information och aktiv kunskapsförmedling inom regionen, utveckling och värdering av preventiva och hälsofrämjande program och strategier, rådgivning till företagshälsovård och annan sjukvård, miljökontor och allmänhet samt epidemiologisk bevakning och utvecklande av regionalt samarbete.

Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet bedriver forskning om hälsa i arbetsliv och omgivningsmiljö.

Egen vårdbegäran

Kontakt

Telefonnummer
031-786 63 00

Telefontider
Måndag–Fredag 09:00–15:00
Lunchstängt 11:30–12:30

E-post
 

Postadress
Arbets- och miljömedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Box 414
405 30 Göteborg

Besöksadress
Medicinaregatan 16 A
413 90 Göteborg

uiqt|wBiuuHiuu5o}5{miuuHiuu5o}5{muiqt|wBmuui5pm{{nmt|H%vozmoqwv5{mmuui5pm{{nmt|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{m