Sömnförlamning - Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sömnförlamning

Förlamning under sömn, eller "sömnparalys", beskriver ett tillstånd av oförmåga att röra armar eller ben strax efter uppvaknande ur sömnen eller strax innan insomnande på kvällen. Andning och ögonmuskler påverkas inte. Bakgrunden till fenomenet är att hjärnan återupptar sin funktion som vid ett vakenhetstillstånd, men samtidigt kvarstår sömnens muskelavslappning. Efter en kort stund återkommer rörligheten.

Sömnparalys förekommer oftast i samband med sjukdomen narkolepsi, men kan även upplevas av andra. Förekomsten har angivits till 3-6% av befolkningen vid enstaka tillfällen.

uiqt|wBQvnwui{|mz5{}H%vozmoqwv5{mQvnwui{|mz5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvi5xituy%vq{|H%vozmoqwv5{muwvi5xituy%vq{|H%vozmoqwv5{m