Ambulans och Prehospital Akutsjukvård

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård  ansvarar för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport i Storgöteborg.  Sahlgrenska Universitetssjukhuset övertog verksamheten i egen regi 121001.

2013 utfördes 76.000 ambulansuppdrag och cirka 13.000 liggande sjuktransportuppdrag.

Verksamheten har 22 ambulanser, 2 bedömningsbilar och 1 läkarstödsbil fördelade på 9 stationer i Storgöteborg. 

Vår huvudstation, ligger vid Gullbergsstrand. Här finns också ambulansledningen placerad.

Liggande sjuktransport består av 8 bilar som är utplacerade på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Gullbergsstrand. Liggande sjuktransport ansvarar också för organtransport, ett uppdrag med hög tillgänglighet dygnet runt och året runt.

Inom verksamhetsområdet finns även HLR-centrum, placerat på Sahlgrenska, Per Dubbsgatan 14.

Totalt har finns ca 180 medarbetare bestående av sjuksköterskor, de flesta med vidareutbildning inom prehospital akutsjukvård eller anestesi, ambulanssjukvårdare, undersköterskor, anestesiläkare och adminstrativ stab.

Verksamheten har ett stort fokus på verksamhetsutveckling och driver ett ständigt förbättringsarbete.

Aktuellt

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård

Verksamhetschef

Anna-Karin Juwél-Egeland
Anna-Karin Juwél-Egeland
 

Besök

Besöksadress
Gullbergs Strandgata 36C
411 04 Göteborg

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulans och Prehospital Akutsjukvård

413 45 Göteborg
uiqt|wBivvi4sizqv5r}%wmt4momtivlH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5r}%wmt4momtivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pmttuiv4rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5pmttuiv4rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4sizqv5r}%wmt4momtivlH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5r}%wmt4momtivlH%vozmoqwv5{m