Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

 • Ambulans och Preshospital Akutsjukvård

  Ambulans och Prehospital Akutsjukvård

  Ambulans och Prehospital Akutsjukvård är ett verksamhetsområde som ansvarar för ambulanssjukvården och liggande sjuktransporter i Storgöteborg. Inom verksamhetsområdet finns även HLR-centrum och Utvecklingscentrum.

 • Lungmedicin och allergologi

  Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi

  Vi arbetar med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné.

 • Kardiologi

  Kardiologi

  Vi utreder och behandlar olika hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Vårt mål är att ge god medicinsk vård och god omvådnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen.

 • Kärl-Thorax

  Thorax

  Vi behandlar/opererar patienter med sjukdom i sitt hjärta, sina lungor eller i sina kärl.

 • Medicin Sahlgrenska sjukhuset

  Medicin Sahlgrenska

  Inom verksamhetsområde Medicin Sahlgrenska bedrivs akutsjukvård med medicinsk och kirurgisk inriktning på akutmottagningen. Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar.

uiqt|wBsizqv5m5jmzo{|zwuH%yipww5kwusizqv5m5jmzo{|zwuH%yipww5kwuuiqt|wBowziv5ui|mrsiH%vozmoqwv5{mowziv5ui|mrsiH%vozmoqwv5{m