Möten och konferenser

  • Symposium - 50-årsjubileum sedan första Hjärttransplantationen

    Välkommen till Göteborg den 4 december 2017 då vi vill fira 50-års jubileet av den första hjärttransplantationen. Mötet vänder sig till läkare och vårdpersonal engagerade i patienter som genomgått hjärttransplantation. Anmälan senast 26 nov. Läs mer.

  • Regionmöte Njurtransplantation, 25-26 januari, 2018

    Regionmöte Njurtransplantation för nefrologer, sjuksköterskor och övrig personal som arbetar med njurtransplanterade patienter. Mötet hålls den 25-26 januari 2018 på Academicum, hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3.

  • Regionmöte Lungtransplantation, 24-25 maj, 2018

    Lungsektionen vid Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har glädjen att bjuda in till Regiondagar Lungtransplantation 2018. Mötet kommer att hållas i Hjärtats Aula i huvudbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset.

uiqt|wBszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m